Vypnutí počítače

Obyčejné vypnutí počítače. Co by se na něm dalo pokazit?

Vyberete v menu Start (Windows XP) / Duhová koule (Windows Vista, 7) > Vypnout. Protože zrovna nemáte moc času, nebo jste si to neuvědomili, nebo jste prostě jen pohodlní, nepovypínali jste před tím všechny spuštěné aplikace. On to operační systém udělá sám.

Operační systém postupně prochází jednotlivé běžící úlohy a vypíná je. Velké aplikace vypíná úplně stejně stejně, jako byste je vypnuli vy. Slušně je požádá, aby se ukončili. Jenže, v internet browseru máte nastavenou synchronizaci záložek. Takže ještě před tím, než se browser vypne, musí sesynchronizovat záložky s nějakým serverem. A v některém editoru, ať už je to Photoshop, nebo Word jste zapoměli otevřený a neuložený dokument. V tomto případě aplikace nemůže rozhodnout za uživatele. Logicky a zcela správně vyhodí dialogové okno a čeká na uživatelovu volbu.

A Windows? Oba případy vyhodnotí, jako že aplikace neodpovídá. Už to je chyba. A velká. Po tolika letech vývoje by operační systém měl být schopen rozeznat, jestli skutečně aplikace nereaguje, nebo čeká na něco důležitého a opravdu se nemůže vypnout.

Vzápětí vzniklou situaci Windows promptně vyřeší tím nejblbějším způsobem, který koho kdy napadl. Ještě Windows XP vyhodí vlastní dialogové okno, které upozorňuje pouze na to, že několik aplikací neodpovídá a nabídnou možnost vypínání zrušit. A spustí 30 vteřinový odpočet. Uživatel, který dal vypnout počítač ve spěchu, a od počítače odešel, nemá šanci situaci zachránit. Uživatel, který si proces vypínání úžívá a sleduje ho (ukažte mi alespoň jednoho) sice teoretickou šanci má. Ale aby to neměl tak jednoduché, to dialogové okno s časomírou zakrývá původní výstrahu aplikace, která se vypnutí vzpírá. Ta příčina je prostě důmyslně zamaskována. Po 30 vteřinách, které uživatel promarnil marným přemýšlením, co by mohlo být špatně, Systém nekompromisně sestřelí a vypne počítač. Sbohem rozepsaná kniho s 20 neuloženými stránkami.

Windows Vista přinesla vylepšení v tom, že se místo dialogového okna přetáhne celá obrazovka overlayem, na kterém alespoň jsou vypsané aplikace, které čekají na ukončení. A čistě teoreticky pod tím overlayem je vidět, co se vlastně pokazilo.

Teoreticky! Na druhou stranu chybí časomíra, tekže uživatel není stresován informací, kolik mu zbývá času. Je to jedno, stejně by to nestihnul. Systém začne všechny zbývající aplikace sestřelovat v asi 5 vteřinových intervalech. A začne hned. Sbohem obraze, na kterém sem tvrdě pracoval 2 hodiny. To není chyba. To je kanadský žert škodolibého programátora.

Tady se nedá vyhnout srovnání s jinými operačními systémy. Mac OS je navržen pro "hloupé" uživatele. Chová se tedy velmi opatrně. Pokud se kterákoliv aplikace odmítne vypnout, například protože potřebuje, aby uživatel rozhodnul, co s neuloženými daty, systém prostě počká. Vypínání se přeruší. Linux naproti tomu je navržen pro uživatele, kteří vědí co dělají. A když se má systém vypnout, nekompromisně postřílí všechny aplikace hned. "Měl sis to uložit". Ale Windows, to není ani kočka ani pes. To je obyčejný schweinehunt. Uživatelova data jsou ztracena, jen je mu to s výsměchem důrazně sděleno a vypnutí trvá déle.

Dávám 2 černé puntíky. Jeden za to, že Windows nedokáží odlišit stav, kdy aplikace vytuhla od stavu, kdy čeká na uživatele. A druhý za naprosto stupidní návrh chování.